CÔNG TY TNHH TM TẤN ĐƯỢC
Địa chỉ: Số 57 đường 19, khu phố 2, Phường Bình An , Quận 2, Tp HCM
Điện thoại: 0938432296

BẢNG BÁO GIÁ 

Áp dụng từ ngày 01/08/2018

STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT Đặt tính của gạo ĐƠN GIÁ
  1 Gạo thơm lài sữa 1kg Thơm sữa ,ngọt cơm 14.500vnd
  2 Gạo lài thái 1kg Thơm dẻo ,mềm cơm 13.500vnd
  3 Gạo dẻo 5451 1kg dẻo ,mềm cơm, thơm nhẹ 12.500vnd
  4 Gạo sa mơ 1kg nở sốp 13.500vnd
  5 Gạo nở mềm cơm 6976 1kg Nở,mềm cơm 12.000vnd
  6 Gạo nàng hương 1kg thơm diệu,mềm cơm 14.000vnd
  7 Gạo thơm 49 1kg thơm ,dẻo 14.000vnd
  8 Gạo Nhật(jopica) 1kg dẻo ,mềm cơm,thơm dịu 17.500vnd
  9 Gạo nàng hoa 1kg dẻo ,mềm cơm, 14.000vnd
  10 Gạo thơm dứa 1kg thơm dứa,dẻo 14.000vnd
  11 Gạo 504 1kg khô,nở 10.500vnd
  12 Gạo 64 1kg Cơm dẻo ,mềm 12.000vnd
  13 Gạo thơm đài loan 1kg dẻo mềm ,ngọt cơm 12.000vnd
  14 Gạo thơm chợ đào 1kg thơm dịu ,ngọt cơm 18.500vnd
  15 Gạo thơm jasmine 85 1kg cơm dẻo,thơm nhẹ 14.000vnd
  16 Gạo thơm thái lan 1kg Thơm,dẻo,mềm cơm 14.000vnd
  17 Gạo long lài 1kg dẻo ,mềm cơm, 16.500vnd
  18 Tấm thơm 1kg thơm ,dẻo 9.300vnd
  19 Tấm ST 21 1kg khô cơm 10.500vnd